Naturschutzgebiet

Höjden Botelnäset

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Skogen är full av grova stammar och stenar med mjuka mossmössor prydda med lingon- och blåbärsris. Nästan hela reservatet består av gammal barrskog. Ståtliga granar som slog rot efter en stor brand för drygt hundra år sedan blandas med ännu äldre, grovgrenade tallar med skrovlig bark.

Get here by public transport

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Beslutsår: 2010

Storlek: 2,5 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Anleitung

Reservatet ligger ungefär mitt emellan Föllinge och Valsjöbyn. Från väg 340 mellan Häggsjövik och Rötviken finns en bommad skogsbilväg österut. Härifrån är det cirka sju kilometer till reservatet.

Verordnungen

Välkommen till Höjden Botelnäset. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda annat än på särskilt angivna platser
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Kontakt

Adresse

Jämtlands läns länsstyrelse

E-Mail-Adresse

Naturförvaltningen Jämtlands län

naturforvaltning.jamtland@lansstyrelsen.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App