Naturschutzgebiet

Lindön

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Lindön är Dalarnas först bildade reservat. Det uppmärksammades redan i början av 1900-talet för dess stora bestånd av resliga gamla lindar. Linden är ett värmeälskande träd som är ovanligt i dessa trakter.

Den centrala delen av ön har ett trädskikt av huvudsakligen lind med någon inblandning av rönn och lönn. Allt talar för att lindbeståndet är naturligt och inte planterat. Åldersspridningen är ganska stor, från 5 år till 400 år. Kantzonen mot vattnet är bevuxen med en blandning av gammal tall, björk, al och rönn. Speciellt på sydöstra och sydvästra uddarna är tallen helt dominerande. På sydöstra udden är markvegetationen mycket sparsam och marken täcks av barr. Övriga delar är framförallt bevuxna med gräs.

Get here by public transport

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Erholungsgebiet Erholungsgebiet
  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Kontakt

E-Mail-Adresse

Jakob Wallin

jakob.wallin@borlange.se

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer.

Bewertungen

Naturkartan

Naturkartan

Öffnen Sie dies in der App