Naturreservat

Trollbo

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Trollbo kan du njuta av stillheten, ta en fika vid sjön Värlingen eller en promenad längs en porlande bäck. Här kan du plocka bär och svamp om hösten. I reservatet finns en cirka 1,5 kilometer lång stig som börjar vid parkeringsplatsen. Stigen tar dig runt i skogen mellan Hyttdammen och sjön Kalven. I början av stigen passerar du den plats där Värlingsbergs hytta en gång låg. Hyttan övergavs under 1700-talet, med det går fortfarande att se spår av den i form av kullar och högar med sten.

I skogen i Trollbo trivs flera ovanliga arter så som grön sköldmossa och svamparna granticka och dofttaggsvamp. Har du tur kanske du även får syn på den ovanliga svampen violgubbe. Här växer även orkidéerna Jungfru Marie nycklar och knärot.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 2018

Areal: 75 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Trollbo ligger cirka 5 kilometer nordost om Norberg. Kör ut från Norberg på väg 68 mot Avesta. Sväng höger vid skylt "Hökmora" efter cirka 1 kilometer. Kör 3,5 kilometer. Vid Skylt "Nyhyttan" sväng vänster in på en skogsbilväg. Efter cirka 1 kilometer kommer du fram till reservatsparkeringen på höger sida.

Föreskrifter

Föreskrifter

Välkommen att göra att besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
  • framföra eller ställa upp motordrivet fordon och släp annat än på befintlig väg eller parkeringsplats.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner