Naturreservat

Tängsta naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Reservatet består i huvudsak av barrskog som är mellan 100 - 140 år. De centrala delarna som domineras av
hällmarkstallskog och mellan- liggande småmyrar är äldre. De östra delarna är mer varierande med bergknallar,
alkärr och granskog med inslag av äldre björk- och aspträd. Vindfällen, högstubbar och lågor förekommer lokalt rikligt och gör att området har urskogskaraktär.

Bland lite sällsyntare arter som växer på lågor (det vill säga avbrutna liggande träd) kan nämnas ullticka, gränsticka och vedtrappmossa. På äldre aspar finns den sällsynta asphättemossan och aspfjädermossan. Chansen att träffa på tjäder här är rätt stor.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Hitta hit

Tängsta ligger 8 kilometer norr om Köping. Kör på väg 250 mot Kolsva från stora rondellen centralt i Köping. Sväng höger i nästa rondell och följ skylt mot "Munktorp". Kör cirka 1,1 kilometer på Ringvägen. Sväng vänster vid skylt "6 Odensvi". Kör 6,3 kilometer. Kör rakt i korsningen, mot skylt "17 Lisjö". Kör 2 kilometer och sväng vänster i kurvan innan ladugården på vänster sida. Kör på en mindre grusväg i cirka 3 kilometer. Du kan parkera när du kommer fram till en vändplan där det finns en informationstavla.

Kontakt

Adress

Köpings turistinformation
Epost: [email protected]
Tel: 0221-256 55

E-postadress

Ellinor Gustafsson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner