Naturreservat

Strömsholm

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Strömsholm är ett fantastiskt besöksmål vid Mälaren med gamla ekar, ett vackert slott och hästhagar. Här samsas en härlig blandning av hästsport, jordbruk och friluftsliv med ett myllrande växt- och djurliv. Visste du att Strömsholm är hem för över 170 sorters växter och djur som är hotade eller missgynnade?

Många kommer hit för att besöka slottsområdet och promenera runt i det vackra landskapet. I området finns flera caféer och restauranger. Naturreservatet ligger vid Mälaren och där kan du bada och åka skridskor.

Strömsholm når du med buss, cykel, båt och bil.

Slottsområdet, Djurgårdsskogen och Österängen Slottet är öppet för besök under sommaren. När slottet inte är öppet kan du gå runt i slottsparken och se de gamla träden och köksträdgården. Runt omkring slottet finns många olika vägar och stigar du kan vandra på. Bland annat finns tre olika leder i Djurgårdsskogen. Österängen svämmar över av vitsippor på våren och här kan du gå runt bland hästhinder som används vid de årliga hästsportstävlingarna.

Lagårdssjön Lagårdssjön är en utvidgning av Kolbäcksån och här finns en utkiksplattform som kan nås med rullstol. Här kan du spana efter fåglar vid de vidsträckta strandängarna. Särskilt under vårens översvämningar rastar stora flockar med gäss, änder och vadare här.

Jordmarken I Jordmarken finns olika stigar. Du kan vandra i en hage bland riktigt gamla ekar där blomsterprakten är stor och fjärilarna fladdrar förbi.

Billingen Här finns en naturstig med informationsskyltar där du kan läsa om Billingens historia och natur. Stigen löper genom ljusa lövskogar och öppna betesmarker. Du har goda chanser att se olika sorters fåglar i de fuktiga sumpmarkerna mellan Billingen och Sandholmarna.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära toalett Nära toalett
 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Kommuner: Hallstahammar, Kungsör, Köping och Västerås

Skyddat år: 1979 och ombildat 1998

Areal: 2 389 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Brukslinjen mellan Kvicksund och Virsbo stannar på flera ställen i naturreservatet. Kör du bil söderifrån, sväng av väg 56 norr om Kvicksund. Från E18, sväng av avfart 125 och kör söderut mot Kolbäck och Strömsholm.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
 • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller genom fotografering på nära håll av boplats,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • rida eller cykla annat än på vägar eller särskilt anvisade stigar eller platser,
 • föra motordrivet fordon annan än på allmän väg,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • insamla mossor, lavar, vedsvampar och ryggradslösa djur.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen