Naturreservat

Stora Hoberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Skogsbranden år 2014 var en våldsam och intensiv brand. All skog i hela reservatet brann mycket hårt. En del av träden har fallit omkull, en del står kvar som svartbrända pelare. Branden var så intensiv att mycket av marktäcket också brann upp och lämnade klippor och stenar helt fria från jord och mossa. För varje år som går återvänder mer och mer grönska.

Det finns inga friluftsanläggningar i naturreservatet, men för dig som har ett par rejäla kängor eller stövlar kan du ta dig fram bland de svartbrända träden. Om du tar dig upp för den branta och steniga Hobergsklacken vid parkeringen får du dramatisk vy över brandområdet. Tänk dock på att vara försiktig när du besöker området. Träd och grenar faller lättare i den branddrabbade skogen jämfört med i en vanlig skog – framförallt om det blåser.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 2007

Areal: 86 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Stora Hoberget ligger cirka 1,5 mil sydost om Norberg. Kör på väg 68 från Norberg mot Örebro. Sväng vänster vid skylt "Sala" till väg 256. Kör cirka 16 kilometer. Sväng höger vid skylt "1 Korset" i Örbäck. Kör 4 kilometer tills du kommer fram till en parkering vid en vändplan.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • tälta,
 • göra upp eld,
 • cykla eller rida,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla växter eller svampar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller andra markeringar, eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • ta med okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • ändra florans eller faunans sammansättning genom införande av för området nya arter.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen