Naturreservat

Hillingsberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Hillingsberget hittar du strövvänlig barrskog som täcker större delen av naturreservatet. För dig som hellre följer stigar finns två att välja mellan. Från parkeringen i områdets södra del går en cirka 2 kilometer lång naturstig. Den tar dig bland annat förbi ett område med tallar, där vissa är över 200 år gamla. Stigen leder dig även in och förbi det närliggande naturreservatet Lungdals rikkärr. Den andra stigen hittar du i områdets norra del. Den är kort, endast cirka 250 meter, och tar dig fram till sjön Hillingens sydvästra strand. Här finns en rastplats där du kan fika med utsikt över sjön.

Om du tycker om att plocka matsvamp ska du besöka naturreservatet under sensommar eller höst. Då är det lätt att fylla korgen. Är du historiskt intresserad så ska du besöka områdets sydvästra del. Här finns ett gammalt gruvområde där det bland annat bröts järnmalm till långt in på 1800-talet. Spåren kan du idag se som övervuxna högar med sten och vattenfyllda gropar.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2019

Areal:99 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Hillingsberget ligger cirka 3 kilometer norr om Saladamm i Sala kommun. Från Saladamm åk norrut på väg 835 mot Möklinta. Efter cirka 3 kilometer sväng in på Lugndalsvägen där det finns möjlighet att parkera. Härifrån kan du utforska områdets södra delar samt även den närliggande naturreservatet Lungdals rikkärr. För att besöka områdets norra del kan du fortsätta norrut längs väg 835 i ytterligare 800 meter och där svänga in på en mindre grusväg skyltad Kallermansvägen. En liten bit in på den vägen hittar du reservatets norra parkering.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller andra fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att plocka örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår eller liknande.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen