Lättade restriktioner i den smittade zonen angående afrikansk svinpest.

Läs mer
Naturreservat

Fermansbo urskog

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Fermansbo urskog kan du vandra bland gamla träd där lavar hänger som långa skägg från trädgrenarna. På marken breder grönskimrande mossor ut sig som stora mjuka mattor. Är du intresserad av fåglar kan du se och höra både vanliga och ovanliga fåglar i skogen och på myrmarkerna. På myrarna är det också vackert att åka skidor på vintern. Besöker du reservatet på hösten är det lätt att fylla korgen med både svamp och bär!

Norra delen av reservatet brann i den stora skogsbranden år 2014. Fermansbo urskog gränsar också till naturreservatet Hälleskogsbrännan. Du kan via en spång över en myr ta dig mellan de två reservaten.

OBSERVERA! Just nu kan det vara svårt att ta sig fram i Fermansbo urskog. Detta eftersom väldigt många träd blåst omkull under våren och flera ligger över stigarna inne i reservatet. Arbetet med att röja stigarna kommer att pågå under året.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Kommun: Surahammar och Sala

Skyddat år: 1984, utvidgat 1992 och även utvidgat 2007

Areal: 354 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Från Ramnäs fortsätter du Bergslagsvägen norrut. Cirka två kilometer från Ramnäs svänger du höger vid skylt för naturreservat. En mindre grusväg leder fram till Fermansbo urskog.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • göra upp eld,
  • cykla eller rida,
  • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, markeringar eller permanent snitsla spår,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen