Entré

Besöksplats Grävlingsberget

Entré

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Grävlingsberget är den centrala besöksplatsen i Hälleskogsbrännan. Här finns informationstavlor, flera grillplatser, tre toaletter och parkering med plats för bilar och bussar.

På en ramp tar du dig uppför berget. Längs rampen finns ett vindskydd med eldstad. Vid vindskyddet finns även en handikappanpassad toalett. Vid rampens slut kommer du fram till ett utsiktstorn som är tre vångar högt. Här uppe har du fin utsikt över trädtopparna.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Kulturmiljö Kulturmiljö
 • Vandring Vandring
 • Barnäventyr Barnäventyr
 • Entré Entré
 • Grillplats/Eldplats Grillplats/Eldplats
 • Information Information
 • Parkeringsplats Parkeringsplats
 • Rastplats Rastplats
 • Vindskydd Vindskydd
 • Toalett Toalett
 • Utsiktsplats Utsiktsplats

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Hitta hit

Besöksplatsen når du antingen genom entrén vid Hörnsjöfors eller entrén vid Skräddartorp.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen