Naturreservat

Årsbäcken

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Årsbäckens naturreservat kan du ströva längs en trolsk liten skogsbäck där vattnet varierar över året. Här finns en stig som följer bäckfåran. Längs vattnet växer den ovanliga skogslinden, men även lönn, asp, björk, al och gran.

Om hösten kan du plocka olika matsvampar. Här kan du hitta hasselbuskar och växter med spännande namn som kanelros, ormbär och korallrot. I skuggan mellan träden trivs sällsynta snäckor och sniglar.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 1960 och utvidgat 2005

Areal: 24 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Årsbäcken ligger 1,5 mil sydost om Skinnskatteberg. Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Västerås. Kör cirka 9 kilometer. Sväng höger mot skylt "Kungsör och Kolsva". Följ väg 250 mot Kolsva. Kör igenom Färna och sväng vänster vid skylt "Solmyra". Kör cirka 6,2 kilometer. Då har du reservatet på vänster sida av vägen. Sväng vänster in på en grusväg. Kör cirka 2,5 kilometer till en parkering vid vägkanten.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • göra upp eld,
  • cykla eller rida i terrängen,
  • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
  • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen