Lättade restriktioner i den smittade zonen angående afrikansk svinpest.

Läs mer
Naturreservat

Ängsö naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet består av en hel socken med 23 öar och 222 holmar och skär i Mälaren. De två största öarna är Ängs­ön och Långholmen. Här finns en salig blandning av jordbrukare, slottsfolk, öbor och friluftsutövare.

På Ängsö hittar du sex olika vandringsleder som är mellan 1,5 - 8,5 kilometer långa. Här får du uppleva det omväxlande landskapet med spännande natur och historiska spår. Längs med vandringslederna finns det rastplatser, flera med grillplats och torrtoalett. Det är också trevligt att cykla på de smala vägarna i naturreservatet. I närheten av slottet finns en utkiksplattform med tillhörande rastplats som kan nås med rullstol. På några av öarna i naturreservatet finns gästhamnar och torrtoalett. Passa även på att ta ett bad i Mälaren från någon av de klipphällar som finns på öns västra sida!

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära toalett Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1960 och ombildat 2011

Areal: 7 171 hektar (2 936 hektar land och 4 235 hektar vatten)

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Ängsö når du med cykel, bil och båt.

Kommer du från Västerås-hållet så tar du av från E18 vid Hällamotet, avfart 139: kör på Stockholmsvägen i cirka 8,3 kilometer, genom Irsta och förbi Panko. Sväng höger mot Kungsbyn. Kör cirka 5,5 kilometer så kommer du fram till bron som leder över till Ängsön.

Det finns en gästhamn vid Långholms brygga på Ängsön. Det går även att besöka Långholmen, Fagerön, Hallingen och Måholmen.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • ställa upp motorfordon, släp eller husvagn mer än ett dygn,
 • tälta på Ängsön. Förbudet gäller inte ordnad lägerverksamhet inom anvisat område på Ängsön efter godkännande av naturreservatsförvaltaren,
 • förtöja eller lägga upp båt inom samma område mer än två dygn i följd,
 • skada eller förstöra berghällar (till exempel genom eldning eller grillning),
 • elda annat än på särskilt anvisade platser, med undantag av medhavd grill eller fältkök. Undantaget gäller inte inom stängslade betesmarker,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar, eller lavar, med undantag av matsvamp och bär,
 • insamla insekter och andra ryggradslösa djur,
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 • under perioden 1 april till 15 juli beträda, eller på annat sätt vistas inom 100 m från strandkanten på följande öar: Björkskär, Lilla Käringgrundet, Stora Käringgrundet, Flottgrundet samt Borsten (nordväst Gisselholmen),
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, eller permanent snitsla spår eller markeringar. Föreskriften ska inte gälla på tomtmark samt för befintliga sjömärken, vägmärken, informations- och anslagstavlor,
 • rida på markerade leder som ställts i ordning för fotvandring,
 • åstadkomma störande ljud, till exempel med ljudanläggning eller modellflygplan.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-postadress

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Öppna detta i appen