Stora Hoberget

Skogsbranden år 2014 var en våldsam och intensiv brand. All skog i hela reservatet brann mycket hårt. En del av träden har fallit omkull, en del står kvar som svartbrända pelare. Branden var så intensiv att mycket av marktäcket också brann upp och lämnade klippor och stenar helt fria från jord och mossa. För varje år som går återvänder mer och mer grönska.

Det finns inga friluftsanläggningar i naturreservatet, men för dig som har ett par rejäla kängor eller stövlar kan du ta dig fram bland de svartbrända träden. Om du tar dig upp för den branta och steniga Hobergsklacken vid parkeringen får du dramatisk vy över brandområdet. Tänk dock på att vara försiktig när du besöker området. Träd och grenar faller lättare i den branddrabbade skogen jämfört med i en vanlig skog – framförallt om det blåser.

Att göra:
 • Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
Hitta hit:

Stora Hoberget ligger cirka 1,5 mil sydost om Norberg. Kör på väg 68 från Norberg mot Örebro. Sväng vänster vid skylt "Sala" till väg 256. Kör cirka 16 kilometer. Sväng höger vid skylt "1 Korset" i Örbäck. Kör 4 kilometer tills du kommer fram till en parkering vid en vändplan.

Kontakta oss

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

 • Skogsbranden i Västmanland år 2014

  26 aug

  Den 31 juli 2014 utbröt det som skulle bli den största skogsbranden i Sverige i modern tid. Ett område stort som 25 000 fotbollsplaner brann upp. Hundratals brandmän, militärer och frivilliga kämpade dygnet under flera veckor för att släcka branden. Tusentals människor och djur fick evakueras, en person miste livet och ett 70-tal byggnader förstördes. Totalkostnaden för räddningsinsats och skador uppskattas till minst en miljard kronor.

 • Nypåträffade fornlämningar i brandområdet

  30 nov

  Under hösten 2015 har Länsstyrelsen inventerat fornlämningar i brandområdet. 12 nya stenåldersboplatser som är cirka 8 000-10 000 år gamla har hittats. 100 nya spår efter kolningsverksamheten som pågick i området har också hittats. Klicka på länken för att höra ett reportage från P4 om de nypåträffade fornlämningarna.

 • Västmanlands äldsta boplats finns i skogsbrandsområdet

  6 mar

  P4 Västmanlands reporter besöker skogsbrandsområdet tillsammans med Anna Onsten-Molander från Länsstyrelsen. Lyssna på inslaget för att få höra om spåren från de äldsta bosättningarna i Västmanland som upptäcktes efter skogsbranden 2014. Länk till inslaget hittar du under Mer information.