Promenad

Led till Trefalldighetsdalen

Promenad

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 2.8 km
  • Svårighetsgrad Blå - medel

Åtgärder

Beskrivning

I östra kanten av Sollefteå stad finns detta lilla reservat. Det består av en djupt nedskuren fuktig ravin på södra sidan Ångermanälven. En stig leder runt i reservatet och via den når du också den gamla hälsokällan med järnhaltigt vatten.

I nedre delen av ravinen finns en gammal hälsokälla, Trefaldighetskällan. Den tros ha använts som offerkälla sedan mycket länge och för att "dricka brunn". Eftersom den mynnar mot norr drack man för att mota farsoter. Att "dricka brunn" är en mycket gammal tradition som fanns redan på förkristen tid. När kristendomen infördes i vårt land "kristnades" också källorna.

I gammal folktradition hade Heliga Trefaldighetssöndag (första söndagen efter pingst) en särskild betydelse. Man gjorde då besök vid källor för att dricka av dess vatten för hälsa och sjukdomsbot. Denna sed att vid en viss tid på försommaren besöka källor har varit mycket populär i vårt land. På vissa håll var det på midsommardagen som källdrickandet skulle äga rum. Båda dessa dagar har också varit populära för dop.

År 1544 förbjöds källkulten men traditionen var djupt rotad och upphörde egentligen aldrig. På 1700-talet återupplivades den men avtog och upphörde på många håll i början av 1900-talet.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Vandring Vandring
  • Promenad Promenad

Kontakt

E-postadress

Majed Safaee

majed.safaee@solleftea.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen