Naturreservat

Västermark

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Nära Botsmark finns ett spännande naturreservat med en fin koja där du kan rasta eller övernatta. En vandringsled tar dig runt i området.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära toalett Nära toalett

Fakta

Bildat: 1998, 2004

Storlek: 282 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Vägbeskrivning

Reservatet ligger 3 kilometer nordväst om Botsmark och gränsar mot vägen mellan Botsmark och Vindeln.

Förordningar

Välkommen att besöka Västermark. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter vintertid på befintlig skoterled.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
 • Elda, med undantag på iordningsställda eldstäder.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur, undantag medges för hund som används för den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner