Naturreservat

Umeälvens delta

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Umeälvens delta är mest känt för sina fåglar. Under vårflyttningen rastar tusentals fåglar i deltat och på åkrarna. Det finns många besöksplatser runt om i naturreservatet och de flesta är tillgänglighetsanpassade.

Beträdnadsförbud utanför stigarna 1 april–15 augusti

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar under vår och sommar i delar av reservatet. Ramper, fågeltorn, gömsle och plattformar får användas under tiden för beträdnadsförbudet.

Karta över områden med beträdnadsförbud

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
 • Nära toalett Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Bildat: 2002, 2008, 2019

Storlek: 1 892 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde

Vägbeskrivning

Umeälvens delta ligger söder om Umeå, följ Blå vägen i riktning mot Bergsboda.

Förordningar

Välkommen att besöka Umeälvens delta. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på mark och växtlighet, inräknat döda stående och liggande träd.
 • Under tiden 1 april till 15 augusti vistas inom områden med beträdnadsförbud enligt vad som markerats på kartan Pdf, 886.5 kB, öppnas i nytt fönster., annat än på speciellt uppmarkerade stigar enligt information som där anges.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på bilvägar, undantag medges för snöskoter under vintertid på älven och på befintliga skoterleder samt för åtkomst av tomtmark på öarna.
 • Att under tiden 1 april till 15 augusti framföra motordrivna vattenfarkoster inom områden som markeras som på kartan Pdf, 886.5 kB.. Undantag medges för transport till och från fastigheten Stöcke 10:28.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående djur.
 • Elda samt tälta annat än på för ändamålet angivna platser.
 • Ställa upp husvagn, husbil, släpvagn eller andra fordon längre än ett dygn.
 • Ankra upp båter, flottar med flera vattenfarkoster längre än ett dygn, undantag medges för privata båtplatser på och invid tomtmark samt för medlemmar i samfällighetsförening för båtplats vid Lilltuvan.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • Anordna tävlingar.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Västerbotten

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner