Naturreservat

Sjulsberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Området är till stor del klätt med urskogsartad, lågproduktiv granskog med inslag av björk. I den sydöstra delen av området är inslaget av våtmark stort. Myrarna utgörs i huvudsak av öppna strängmyrar och strängkärr. De är helt opåverkade av ingrepp. Sjulsbergets orörda karaktär, med för regionen mycket representativa skogs- och myrtyper, ger området högt skyddsvärde.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 7 kilometer nordnordost om Storseleby, öster om fjällranden.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner