Naturreservat

Risträskskogen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Området ligger på Stöttingfjället i Vilhelmina kommun på toppen av en höjdrygg . Höjden över havet är runt 600 meter. Risträskskogen utgörs av en gles gammal granskog av frisk ristyp med inslag av glasbjörk.

Byn Risträsk som ligger utanför reservatet är en av landets högst belägna jordbruksbyar. Byn är välbevarad och av riksintresse för kulturmiljövården. Bebyggelsen är till stor del bevarad och mängden lador illustrerar ängsbrukets betydelse.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger vid byn Risträsk på Stöttingfjället, området nås lätt via väg 360 som går genom byn.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner