Naturreservat

Lomselet

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Lomselet innehåller en olikåldrig och luckig tallhedskog. Vintern 1918 dimensionsavverkades skogen och idag domineras beståndet av mellangenerationens tallar. Det finns också kvar del tallar ur äldsta generationen. Området har brunnit och man kan se brandljud på äldre tallar. I reservatet finns också mindre våtmarker.

Reservatet gränsar i söder mot Malån som är av riksintresse för naturvård. Området är relativt lättillgängligt då det ligger nära en skogsbilväg.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 8 km sydost om Malå, nära Malån och Norravasund.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västerbottens Naturkarta

Västerbottens Naturkarta

Öppna detta i appen