Naturreservat

Koppsele

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Koppsele ligger vid Malån och är ett av Malås äldsta samevisten. Redan 1671 omnämns ett viste på kartor över området. Runt vistet finns en fin gammal tallskog. Från parkeringsplatsen går en 2 km lång vandringsled till vistet. På platsen finns en kåta och flera andra samiska gamla byggnader som är ditflyttade under senare tid.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 15 km nord väst om Malå. Från vägens slut vid Bölevallen går en 2 km lång stig till reservatet.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Västerbottens Naturkarta

Västerbottens Naturkarta

Öppna detta i appen