Naturreservat

Kluddbrännan

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Området utgörs av en västsluttning med äldre granskog och med ett stort inslag av äldre asp. I regionen och i reservatets omedelbara närhet finns ytterligare skogar som skyddas för sina höga naturvärden. Området utgör häckningslokal för den hotade gråspetten.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 6 km rakt öster om Vindeln.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner