Naturreservat

Klubben

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Klubben ligger naturskönt vid Rickleåns mynning i havet. En stig går från hängbron på Rickleåns norra sida. Stigen leder genom skogsmark, via sandstränderna ut mot hällorna och Klubbens yttersta delar vid havet. Fiskestigen, som går till Robertsfors bruk, ansluter till reservatet.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Bildat: 1995, 2001

Storlek: 86 hektar

Kommun: Robertsfors

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Vägbeskrivning

Sväng av E4:an mot Rickleå sex kilometer norr om Bygdeå. Följ vägen på södra sidan om Rickleån ut till sista forsen före havet. Vid reservatets entré vid Nettingforsen finns parkeringsplats.

Förordningar

Välkommen att besöka Klubben. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelsbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Framföra motordrivet fordon.
  • Anbringa tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.
  • Tälta.
  • Göra upp eld.
  • Gräva upp eller plocka levande eller döda växter.
  • Plocka eller insamla mossor, lavar eller insekter.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Västerbotten

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner