Naturreservat

Gransjöbäcken

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gransjöbäcken är ett naturskogsområde vars höga naturvärden har få motsvarigheter i Västerbottens kustkommuner. Inom området förekommer ett stort antal hotade och hänsynskrävande fåglar, insekter, kärlväxter, svampar, lavar och mossor.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger i en dalgång uppe på höjdryggen mellan Umeälven och Vindelälven, cirka 12 kilometer nordväst om Vindeln. Du tar dig dit via skogsbilvägar från Kussjö eller Kulbäcksliden.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen