Naturreservat

Forsbergsbrännan

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Skogen i reservatet har som hörs på namnet vuxit upp efter en brand, en bränna. 1905 brann det senast. Här växer mycket vårtbjörk. På en torr tallmark som den här kommer vårtbjörk nästan bara upp efter en brand.
Andra skogar i den här trakten är starkt påverkade av skogsbruk. Skogen i reservatet är på god väg att bli urskogsliknande och ska därför fortsätta att få utvecklas fritt.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildat: 1997, 2001

Storlek: 4,9 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Vägbeskrivning

Reservatet ligger 8 km SV Grundträsk.

Förordningar

Välkommen att besöka Forsbergsbrännan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordirvet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla och på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Västerbotten

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner