Naturreservat

Bränntjälen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I norra delen av Bränntjälen är den mest naturskogslika delen av reservatet. Skogen är ljus och öppen och det ligger döda träd här och var. Här står också några äldre tallar som är 350 år gamla. Vägarna tar dig rakt in i området. Söderut ligger ett gammalt förfallet torp. Från torpet går en fin gammal stig österut. Skogen intill är en 150 till 200-årig tallskog. I öster är granskogen kraftig och tät och mellan 100 år och 200 år gammal.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ca 20 km NO om Vindeln.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner