Naturreservat

Brånaberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Skogen på Brånaberget är som en urskog. Det finns nästan inga spår av avverkningar bland de gamla grova granarna och tallarna. I den fuktigare delen av reservatet finns de kalkgynnade arterna brudsporre och björnbrodd.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Ta väg 1135 från Sorsele mot byn Örnäsudden, sväng vänster strax innan byn. Reservatet ligger ca 17 kilometer nordväst om Sorsele i förfjällsregionen i det inre av Västerbotten.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen