Kulturmiljö

Ammarnäs Potatisbacken - Sevärt

Kulturmiljö

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

De första nybyggarna kom till Ammarnäs vid 1820-talets mitt. För att kunna odla gällde det att
undvika frosten. Genom att backen är vänd mot söder fungerar den som ett värmemagasin.

I backen har Ammarnäsborna odlat potatis i mer än 150 år. Backen är uppdelad i olika odlingslotter, längst ner i backen finns en sten vid varje ägogräns. Ursprungligen delades lotterna upp i förhållande till hur stor gård varje brukare hade. Allt arbete, utom plöjningen, måste ske för hand. Plogen dras med ett traktordrivet
spel från backens krön.

Aktiviteter och faciliteter

  • Kulturmiljö Kulturmiljö

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner