Umeälvens delta

Umeälvens delta är mest känt för sina fåglar. Under vårflyttningen rastar tusentals fåglar i deltat och på åkrarna. Det finns många besöksplatser runt om i naturreservatet och de flesta är tillgänglighetsanpassade.

Beträdnadsförbud utanför stigarna 1 april–15 augusti

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar under vår och sommar i delar av reservatet. Ramper, fågeltorn, gömsle och plattformar får användas under tiden för beträdnadsförbudet.

Karta över områden med beträdnadsförbud

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt
Vill dit
Var där
Kommentera
  • Anders Forsberg

    Parkering, toalett, en hisnande hängbro förbinder Tuvan med fastlandet och en rejält bredspångad (handikappanpassad) led går fram till utsiktstornet och vidare ut till en fågelspanar- resp fikastuga! Ledens fortsatta sträckning längs älven är ospångad (inte handikappanpassad) och följer strandskoningen på ett spännande sätt. Öppningar mot vattnet och här och där med rester från en svunnen flottningstid sätter fart på tankarna! Rejäla skor, vindtät jacka, extra varm tröja och stjärtlapp vid fikapausen blir till den perfekta utflykten för alla årstider! Närledsupplevelse av bästa slag! Barn ja!

    ungefär 4 år