Forsbergsbrännan

Skogen i reservatet har som hörs på namnet vuxit upp efter en brand, en bränna. 1905 brann det senast. Här växer mycket vårtbjörk. På en torr tallmark som den här kommer vårtbjörk nästan bara upp efter en brand.
Andra skogar i den här trakten är starkt påverkade av skogsbruk. Skogen i reservatet är på god väg att bli urskogsliknande och ska därför fortsätta att få utvecklas fritt.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 8 km SV Grundträsk.