Röda och gula spåret

I Gustavsbergs norra skogar, mellan norra Lugnet och Skeviks gård på Ormingelandet, går två spår som är sammankopplade så att den totala längden kan bli 4 km. Spåret är lättgånget och rastplats finns vid Skeviks grotta. Det gula spåret är 2,5 km och det röda 1,5 km. Delvis följer de samma sträckning som Värmdöleden.

Spåren utgörs av vältrampade naturstigar markerade med gula eller röda markeringar på träd. Framförallt rör det sig om stigar i skogsmark, men naturtyperna varierar från trolsk granskog till tallskogsbevuxen hällmarksterräng. Ett mindre naturreservat med flerhundraåriga tallar ligger där slingorna startar vid Björnskogsvägen, intill bostadsområdet Jungmannen.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 5.1 km
Hitta hit:

Spåren börjar vid Björnskogsvägen resp. vid Fiskljusevägen, men kan också nås från Skevik. Parkering finns vid vändplanen vid Fiskljusevägen. Närmaste busshållplats är "Gustavsbergs Lugnet".