Kvarnsjön runt

Runt Kvarnsjön går ett spår, ca 4,2 km. Det kan också med fördel kombineras med Knuts hav och blir då 5,8 km långt. Naturen i området utgörs av hällmarkstallskog varvat med granskog och som till stora delar är opåverkad av människan. Området ingår i ett planerat naturreservat. Spåret har gula markeringar.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 4.1 km
Hitta hit:

En lämplig utgångspunkt är längst in på Hovslagarvägen i Hästhagen. Spåret kan också nås från Kvarntorpsvägen vid Kvarndammen, busshållplats Charlottendal.