Om oss

Bilder

  • Foto: Linnea Gustavsson

Vänerleden går runt Sveriges största sjö, är cirka 64 mil och har utvecklats som ett led i att knyta ihop Vänern som en hel destination. Utvecklingen har skett genom Vänersamarbetet, inom ramen för konceptet Lake Vänern Grand Tour som även inrymmer aktiviteter som paddling, vandring och båtliv. Leden kommer att invigas under tidig sommar 2022 och den får nummer sex i Trafikverkets numrering av nationellt godkända cykelleder. Vänersamarbetet är en ekonomisk förening med alla 13 kommuner kring Vänern som medlemmar och med finansiellt stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Vänersamarbetet arbetar för en hållbar maritim utveckling av Vänern inom områdena: samordning, näringsliv och kommunikation. Vänersamarbetet är huvudman för leden och är ansvarig för att leden har en långsiktig finansiering och organisering.

Läs mer om Vänersamarbetet länk https://www.lakevanern.se/livet-vid-vanern/vanersamarbetet/

Kontaktperson angående drift av leden: Simon Jonsson tel: 0703600098, simon.jonsson@vanern.org

För frågor om ledens sträckning, boenden, restauranger m.m. utmed leden kontakta Visit Åmål turistbyrå tel: 0532-17098, turism@amal.se

Kontakt

Adress

Kontaktperson angående drift av leden: Simon Jonsson, simon.jonsson@vanern.org

För frågor om ledens sträckning, boenden, restauranger m.m. utmed leden kontakta Vänersborgs turistbyrå! 0521-13509

E-postadress

Visit Åmål Turistbyrå

+46 532 170 98

turism@amal.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen