Gränsen för fjällnära skog

Bilder

  • Gränsen för fjällnära skog
    Gränsen för fjällnära skog
  • Gränsen för fjällnära skog
    Gränsen för fjällnära skog

Vid foten av den mäktiga skandinaviska fjällkedjan, sträcker sig den fjällnära skogen som ett pärlband, ett av de få intakta skogslandskapen i Europa. Den fjällnära skogen är ett drygt 100 mil långt bälte, från Karesuando i norr till Transtrand i söder.

I skogsvårdslagen beskrivs den fjällnära skogen som skog inom det fjällnära området där 1. skogsbruksåtgärder kan påverka intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården, kulturmiljövården eller rennäringen, eller 2. det råder särskilda förutsättningar för skogens skötsel.

Men det finns även en geografisk avgränsning för detta, som ligger mellan barrskogsgränsen och gränsen för produktiv skog.

Den fjällnära skogen består av långsamtväxande skogar i högläge, eller i nordligt läge och har oftast högre ekologiskt värde än snabbväxande skogar. Detta på grund av storskalig orördhet, det vill säga att skogen har fått vara ifred under långa perioder, ofta flera hundra år. De fjällnära skogsområdena i Jämtland-Härjedalen började exploateras så sent som på 1950-talet.

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen