Viksta stentorg

På Uppsalaåsens högsta punkt, 75 meter över havet, ligger ett stort öppet fält med runda stenar. På fältet växer i stort sett ingenting, förutom grå- och gulfärgade lavar på stenarna. Du kanske tycker att det hade sett mer naturligt ut om området legat vid havet? Det är i sådana fall inte så konstigt eftersom det här stentorget, som det kallas, är en gammal klapperstensstrand.

För 6000-7000 år sedan låg Uppsalaåsens högsta punkt i höjd med havsytan. Den stack upp som en ensam ö. Åt alla håll låg havet öppet och stora vågor slog in över stränderna. Just då höll sig havsnivån stilla ovanligt länge, den varken sjönk eller steg. Vågorna sköljde bort all sand och lera från toppen av åsen, ner till två meters djup. Kvar blev bara grova stenar och block.

Viksta stentorg är idag ett naturreservat. Det är en mäktig syn att stå i utkanten och blicka ut över detta stora fält av sten. En 200 m lång stig leder dig från parkeringen genom gles tallskog upp till stentorget.

Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkering, stig, informationsskyltar.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Kommunikationer:

Du kan ta regionbussen till hållplats Stentorget. Från hållplatsen är det 300 m promenad norrut längs väg 290 till reservatets entré. Tidtabeller hittar du på: www.ul.se

Hitta hit:

Viksta stentorg ligger mellan Björklinge och Månkarbo, 30 km norr om Uppsala. Ta gamla E4:an, nuvarande väg 600. Ca 5 km norr om Läby tar du av till parkeringsplatsen, på skylten står det Naturreservat och Stentorg. Parkeringsplatsen är alldeles bredvid väg 600.