Röllingen

Aktuellt

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Ön Röllingen är en vild ö i Mälaren, inte långt från fastlandet sydost om Enköping. Ön reser sig som en hög och smal bergsrygg ur vattnet. Här kan du vandra genom gammal skog med tall och lövträd. Stanna till vid det gamla fiskartorpet och tänk dig in i hur det var att leva som fiskare här på 1800-talet. Torpet har nyligen renoverats och kan från och med sommaren 2017 hyras för övernattning.

Ön är ungefär 50 meter hög och det högsta delarna är ganska flacka. Men på sina håll stupar det brant ner mot Mälaren. Från toppen får du storslagen utsikt över Mälaren. Skogen är full av både stående och liggande döda träd. Träden är ett paradis för mängder av insekter som lever bland den förmultnande veden. Här trivs också många fåglar, t ex flera olika sorters hackspettar som spillkråka, gröngöling och mindre hackspett.

På 1800-talet fanns det två boplatser på ön, Fiskartorpet och Kraftens täppa. Fiskartorpet finns kvar, medan husen vid Kraftens täppa bara finns kvar som grunder. De sista fastboende flyttade från Röllingen år 1950.

Kring fiskartorpet finns öppna betesmarker. Betesdjuren vandrar runt på hela ön, både i betesmarken och i skogen. Detta gynnar många arter.

Du kan bara komma till Röllingen med båt. Till reservatet hör också de två små holmarna Jutskär och Tjärskär. Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Övernattningsstuga Förvaltare: Länsstyrelsen, tel. 010-22 330 00, e-post: [email protected]

Att göra:
  • Naturreservat