Floraguidning längs Linnéstigen Danmarksvandringen

Nästa tillfälle

Bilder

När: Söndag 26 maj kl. 10–14

Var: Linnéstigen Danmarksvandringen, Uppsala. Samling vid busshållplats Kuggebro, där väg 255 korsar Sävjaån.

Busshållplats: Kuggebro

Lär känna naturen i Uppsala genom dess flora! Längs ett av Linnés klassiska exkursionsstråk öppnar vi upp blicken för växternas förunderliga värld. Naturguide Lisel Hamring berättar om de växter vi ser idag, vilka som fanns på Linnés tid och vad han använde dem till. Ta gärna med lunchmatsäck! Och tänk på vattenflaska.

Guidningen avslutas vid Linnés Sävja.

Anmälan: biotopia@uppsala.se eller 018-727 6370

Arrangör: Biotopia

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen