Småkrypsspanarna i Årike-Fyris

Denna evenemang är från det förflutna

Senaste tillfället var den 15 september 2018 kl 11:00.

Bilder

När: 15 september kl. 11–13

Var: Samling vid Fågeltornet vid Övre föret, Uppsala

Kom och leta insekter tillsammans med oss i Årike-Fyris. Småkrypsspanarna passar barn och unga i åldern 6–12 år.

Kostnad: Deltagarna måste vara medlemmar i Entomologiska föreningen vilket kostar 100 kr per år för hela familjen. Läs mer på: insekteriuppland.se/smakrypsspanarna

Anmälan: Nej

Arrangör: Entomologiska föreningen

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen