Naturreservat

Vreta udd

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Solen tränger knappt genom trädkronornas tak och du omsluts av ett hav av grönt ljus. Vårfåglarna kvittrar bland ekar och hasselbuskar och delar med sig av sin livslust.

Vreta udd ligger vid Dalbyviken och är en mycket naturskön udde i Ekoln. Här kan du vandra genom en lummig ek- och hasselskog som lockar med sitt rika växt-och djurliv. Bland de stora trädkronorna trivs tättingar, gröngöling, nötväcka och många andra arter som gillar att bygga bo i gamla eller döda träd.

På gamla kartor ser man att området var betesmark under 1800-talet och fortfarande i mitten av 1900-talet fanns här en sällsynt praktfull löväng. Om våren lyser marken av vitsippor och den växtintresserade kan se både smånunneört, den giftiga trolldruvan och andra rara växter om man har tur.

Vreta udd blev reservat redan år 1943 på initiativ av professor The Svedberg. Han ville skydda området mot både bebyggelse och andra ingrepp så att området skulle få utvecklas fritt utan mänskliga ingrepp. Anledningen var att man skulle kunna göra vetenskapliga studier om vad som händer med ett område som lämnas fritt. Än idag görs botaniska studier i området för att följa utveckingen i området. Det är därför man bara får gå på den markerade stigen i reservatet, övriga delar ska fortsätta att utvecklas fritt.

Men längst ut på udden, utanför reservatet, går det bra att röra sig fritt, grilla korv i den iordningställda eldplatsen eller solbada på hällarna.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära toalett Nära toalett

Fakta

Skyddsår: 1943

Areal: 5 ha

Kommun: Uppsala

Markägare: Uppsala universitet, privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Vreta udd ligger intill Hammarskog, ca 10 km söder om Uppsala C.

Bäst tar du dig till Vreta udd via Hammarskogs friluftsområde. Från Uppsala kör du väg 55, Enköpingsvägen, söderut. Sväng vänster mot Uppsala-Näs och följ därefter skyltning mot Hammarskog. Följ vägen förbi herrgården och kör av mot badplatsen där du kan parkera. Därefter är det ca 1 km promenad längs stigen ut till Vreta udd.

Det går också nå Vreta udd på närmare håll. Från Uppsala kör du längs Vårdsätravägen söderut. Sväng höger mot Lurbo och sedan vänster mot Uppsala-Näs. Följ Vretavägen söderut tills du når parkeringen som ligger i korsningen Vretavägen-Gränsstigen, därifrån är det 400 meter till naturreservatet Vreta udd.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. vistas i reservatet utanför markerad strövstig, undantaget den lilla holmen i Ekoln belägen ca 500 meter nordost om udden,
 2. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 4. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag,
 5. fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 6. rida, tälta eller elda,
 7. medföra hund eller annat husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. cykla.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen