Naturreservat

Storskogen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Beskrivning

Mellan Storvreta och Jälla ligger trolska Storskogens naturreservat. Som vandrare möts du av mängder av mossklädda stenblock av alla storlekar, hällmarker, hackspettar och många andra skogslevande arter. Mitt i ligger ett riktigt gammalt skogsparti som kort och gott kallas för Gammelskogen. Gammelskogen är ett av Upplands smultronställen i naturen.

Storskogen är en varierad skog med både blandskog, skog med grova granar och ren tallskog. Asparna i området är hem för många, fler än bara lavarna och mossorna som du kanske lätt ser. Några av storskogens mest hotade insekter som cinnoberbaggen, aspsplintbock och aspbarkgnagare måste ha levande eller död asp som hem för att överleva.

Genom Storskogen kan du vandra den 5 km långa Vildmarksleden, märkt med orange färg. Vill du vandra lite längre går den eller den 7 km långa, rödmarkerade, Jällaleden från Storvreta ända ner till Jälla. Båda stigarna passerar Gammelskogen. Nära gammelskogen kan du göra en liten avstickare mot Trollberget, ett område med stora stenblock som ligger huller om buller. Här kan du hitta spännande skrevor och grottor att krypa in i. Halvvägs längs Vildmarksleden finns en rastplats med vindskydd och eldstad. En till rastplats finns längs Jällaleden närmare Jälla.

Stadiga vandringsskor rekommenderas när du ska ge dig ut i Storskogens blockrika terräng. En något mer lättvandrad stig finns alldeles norr om själva reservatet. Den kallas Strövarleden och är 2,5 km lång, gulmarkerad. Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Stora parkering vid Storvreta, parkering vid Jälla, grillplatser, vindskydd, torrtoalett, stigslingor, informationstavlor.

Förvlatare av naturreservatet: Länsstyrelsen Förvaltare av övriga delarna av Storskogen: Uppsala kommun.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
 • Nära toalett Nära toalett

Fakta

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län. Uppsala kommun förvaltar friluftsanordningar och leder.

Kommunikationer

Du kan ta bussen till södra eller norra entrén av naturreservatet.Tidtabeller hittar du på www.ul.se

Norra entrén till Storskogen: Ta bussen och kliv av vid hållplats Tistelvägen längs Skogsvallsvägen. Gå över den stora parkeringen som ligger öster om Skogsvallsvägen. Entrétavlan hittar du i sydöstra hörnet av parkeringen. Härifrån är det 1 km vandring till naturreservatet .

Södra entrén till Storskogen: Tag länsbussen till hållplats Jälla. Promenera vägen in bakom skolbyggnaderna, så kommer du strax fram till skogskanten och en entrétavla på vänster sida vägen. Härifrån är det flera kilometers vandring innan du kommer in i själva naturreservatet.

Hitta hit

Storskogen ligger mellan Storvreta och Jälla, nordöst om Uppsala.

Norra entrén till Storskogen: Från E4 tar du av mot Storvreta och följer skyltarna in mot samhället. Sväng höger in på Skogsvallsvägen. Några hundra meter efter att du passerat under järnvägen ligger en stor parkering på höger sida intill vägen. Entrétavlan hittar du i sydöstra hörnet av parkeringen.

Södra entrén till Storskogen: Tag av norrut från väg 288 vid Jällaskolan. Följ vägen runt bakom skolbyggnaderna, så kommer du strax fram till en mindre parkering på vänster sida av vägen mot skogskanten. Bortom parkeringen finns en entrétavla. Härifrån är flera kilometers vandring innan du kommer in i själva naturreservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. gräva upp växter eller insamla mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp,
 4. insamla och föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. elda eller grilla på annan än av förvaltaren särskilt iordningställd plats,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på vägar och parkeringsplatser,
 9. ställa upp eller parkera motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
 10. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift,
 11. rida annat än på vägar,
 12. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande med undantag för Friluftsfrämjandets barn- och familjeverksamhet, i den mån detta inte strider mot reservatets syfte och övriga föreskrifter eller skadar områdets bevarandevärden.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen