Naturreservat

Uppsala kungsäng

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Om du besöker naturreservatet Uppsala Kungsäng i mitten av maj möts du av en storslagen syn. Framför dig breder ett stort område ut sig, översållat med lila och vita blommor. Det är Upplands landskapsblomma kungsängsliljan som växer här i tusental, nordens största bestånd. Det var här på Kungsängen man gjorde Sveriges första fynd av vild kungsängslilja. Troligtvis hade den spridit sig hit från Botaniska trädgården i Uppsala.

Kungsängen ligger på Fyrisåns östra sida, i naturreservaten Uppsala Kungsäng och Årike Fyris. Förutom blommor finns här gott om fåglar. I ängsladan intill betesmarkerna finns utställning och information om Kungsängen.

Du får inte gå in i själva reservatet men blomsterprakten går bra att uppleva från någon av stigarna utanför. En av Linnéstigarna, Danmarksvandringen passerar förbi Kungsängen. Den är 16 km lång och går från hamnen inne i Uppsala ut till Linnés Hammarby.

Service: Parkering, informationsskyltar, ängsladan med utställning.

Skötselansvarig: SLU på uppdrag av Länsstyrelsen. Ängsladan förvaltas av Uppsala kommun.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Förvaltare: Sveriges lantbruksuniversitet; ängsladan förvaltas av Uppsala kommun

Hitta hit

Naturreservatet Uppsala Kungsäng ligger på Fyrisåns östra sida, alldeles söder om Kungsängsbron.

Till fots eller på cykel: Från Uppsala centrum kan du följa gång- och cykelvägar på båda sidor om ån. I höjd med reservatet finns en vindbro som är öppen för fotgängare och cyklister.

Med bil från väg 255 mellan Boländerna och Vilan: Följ svartvit skylt mot Kungsängen, kör ca. 1,5 km, tag vänster mot Kungsängens gård, följ vägen genom Kungsängens gård ända ner till ån. Parkering på höger sida före vindbron.

Med bil från Uppsala centrum: Kör söderut, i rondellen före Kungsängsleden tag av mot Märsta och Sävja, kör ca. 600 meter, tag höger mot Kungsängens gård, följ vägen genom Kungsängens gård ända ner till ån. Parkering på höger sida före vindbron.

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Uppsala läns Naturkarta

Uppsala läns Naturkarta

Öppna detta i appen