Naturreservat

Bondskäret

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Är du intresserad av växter ska du besöka Bondskärets naturreservat. Här har man hittat runt 400 olika växtarter! Under våren och försommaren skiftar markerna i alla möjliga färger. Varför är det så mycket just här? Området är ett gammalt kulturlandskap med många olika typer av miljöer. Här finns hagar med betande djur, slåtterängar, små åkrar, strandängar, kärr och skogsmarker. Dessutom är marken kalkrik vilket bidrar till att många orkidéer frodas.

Bondskäret är en av två halvöar som sticker ut i havet, 1,5 mil öster om Skärplinge. På den andra halvön, Klubben, ligger Ängskärs naturreservat. Bondskäret och Klubben skiljs åt av det smala Ängskärssundet som tidvis kryllar av sjöfåglar.

Vid parkeringen står ett vackert gammalt järnmagasin. På 1700- och 1800-talet skeppade man härifrån ut järn från Lövstabruk. Bondskäret genomkorsas av flera stigar. Vandra på lättgången grusväg eller följ någon av stigarna. Från parkeringen vid det gamla järnmagasinet är det 1,5 km ut till Bondskärets nordligaste del.

Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkering, stigar. Mer service finns i intilliggande Ängskärs naturreservat.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddsår: 1972

Areal: 151 ha

Kommun: Tierp

Markägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Parkering

Parkering finns vid det gamla järnmagasinet, en stor vit byggnad.

Kommunikationer

Du kan inte komma till Bondskäret med kollektivtrafiken.

Hitta hit

Bondskärets naturreservat ligger vid kusten, drygt 1,5 mil öster om Skärplinge.

Med bil: Från Skärplinge följer du skyltarna mot Ängskärs camping.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 1. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. Anbringa plakat, affisch, inskrift eller annan liknande anordning,
 3. Gräva upp växter,
 4. Medföra okopplad hund,
 5. Medvetet störa djurlivet exempelvis genom att klättra upp i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo eller annan boplats,
 6. Framföra motordrivet fordon eller annat motordrivet transportmedel annat än på härför upplåtna vägar,
 7. Parkera annat än på härtill tillåtna platser,
 8. Tälta eller ställa upp husvagn,
 9. Göra upp eld,
 10. På störande sätt utnyttja radio, musikspelare eller dylikt.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Uppsala län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner