Naturreservat

Aspbo

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Till Aspbo kan du åka året om. Här kan du ta en svalkande simtur, grilla vid någon av eldstäderna, ha picknick i gröngräset eller åka långfärdsskridskor på den frusna sjön.

Aspbo har två parkeringar, en vid det mindre västra, badet (Aspbo 1) och en vid det större östra badet (Aspbo 3). Förr var skogen hagmark och djur har gått och betat här under lång tid. Nu täcks marken istället av en blandskog med tall, björk och andra lövträd.

En gammal granplantering har nyligen avverkats vid den västra badplatsen, därför ligger parkeringen just nu vid ett hygge. Tanken är att här ska komma upp ny skog med många lövträd i.

Aspbo är också ett smultronställe, vi kallar det för Aspbobadet. Smultronställen är områden med höga natur- och friluftsvärden. Här finns två fina badplatser med mycket gräsyta för filten. Det östra badet är större och har sandstrand. Mellan baden går den väl upptrampade Upplandsleden.

Tag gärna med dig picknickkorgen. Här finns både gräsytor vid badplatserna och små berghällar bland träden att slå sig ner på. Eldstäder finns nära de båda badplatserna.

En 2 km lång slinga av Upplandsleden, slinga 11:2, går genom området. Den tar dig längs med vattnet förbi de båda baden och genom den småkuperade skogen. Du startar lättast vid den stora, östra parkeringen. Alldeles före parkeringen, mot vägen till, finns pilar in på stigen.

Service: Två stora parkeringsplatser, badplatser, eldstäder med vedförråd, picknickbord, torrtoalett vid badplatserna, tillgänglighetsanpassad toalett vid Östra badplatsen. Det är fritt att tälta på den klippta gräsytan öster om Aspbo 3.

Utökad information om anordningar och tillgänglighet i Aspbo naturreservat

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära toalett Nära toalett

Fakta

Förvaltare och skötselansvarig: Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen

Parkering

I området finns två stora parkeringsplatser.

Kommunikationer

Det finns ingen busshållplats vid Aspbo. Närmaste hållplats är 3 km bort, i Österbybruk. Från Österbybruk kan du vandra Upplandsleden fram till Aspbobadet.

Hitta hit

Aspbo naturreservat ligger 3 km nordost om Österbybruk.

Med bil: Från väg 290 tar du av öster ut alldeles norr om Österbybruk. Skyltar visar mot Aspbobadets två olika parkeringar och mot nedfarten till Naturcamping.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner