Bilder

  • Lyssnaängsbadet
    Lyssnaängsbadet

Den gröna staden, Uppsala, 11,5 km

För vem: Du som vill ha en lättillgänglig etapp i Uppsala eller kanske gör din första vandring på Upplandsleden och vill kunna ta dig med buss till och från leden.
Längd: 11,5 km
Tid: cirka 4 timmar
Start: Studenternas IP
Slut: Sunnersta friluftsområde
Service: Grill- och rastplats på Kronåsen. Grill- och rastplats, sommarvatten och toalett vid Lyssnaängsbadet.

Tänk att vandra över en mil genom varierad natur och ändå inte lämna staden! Etappen följer Gula stigen från Studenternas IP i centrala Uppsala till Sunnersta invid Mälarens strand. Du vandrar uppe på Uppsalåsen, mellan tallstammar, över betesmarker och in i en lummig ravin.

Del av Upplandsleden: Etapp 1:0

Kategorier

  • Vandring Vandring

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Upplandsleden på Naturkartan

Upplandsleden på Naturkartan

Öppna detta i appen