Bilder

  • Vandring på spång
    Vandring på spång

Dagstur i naturreservat, Uppsala, 13 km

För vem: Turförslaget passar dig som vill vandra nära Uppsala, men ändå genom riktig skog. Även för dig som vill göra en övernattningstur med två relativt korta dagsetapper och bo i Lunsentorpet. Det går bra att åka med buss till och från leden.
Längd: 13 km
Tid: cirka 4,5 timmar
Start: Skarholmen, Uppsala.
Slut: Moralund, sydöst om Uppsala.
Service: Lyssnaängsbadet, Sunnerstabadet, Sunnerstaåsens friluftsområde med grill- och rastplats. Lunsentorpet med övernattningsstuga, vindskydd, tältmöjligheter, grillplats, vatten och torrtoalett. Fläktanstugan med grillplats, torrtoalett och bänkar.

Ut ur staden, in i den djupa Lunsenskogen. Upplandsledens etapp 1 är populär. Vandringen går längs stigar och spänger och passerar oaserna Lunsentorpet och Fläktanstugan. Vid Lunsentorpet finns fina möjligheter att tälta på ängen. Lunsenskogen är småkuperad med hällar och kärr, så vandringen tar sin tid.

Del av Upplandsleden: Sista delen av Etapp 1:0, hela Etapp 1 och första delen av Etapp 2

Läs mer: Naturreservatet Norra Lunsen

Kategorier

  • Vandring Vandring

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Upplandsleden på Naturkartan

Upplandsleden på Naturkartan

Öppna detta i appen