Bilder

  • Person som vandrar längs spång genom skogen.
    Spångvandring genom norra Lunsen

7. Skarholmen–Moralund 13 km

För vem: Turförslaget passar dig som vill vandra nära Uppsala, men ändå genom riktig skog - och dig som vill göra en övernattningstur med två relativt korta dagsetapper. Det går bra att åka med kollektivtrafik till och från leden.
Längd: 13 km.
Start: Skarholmen, Uppsala.
Slut: Moralund, sydöst om Uppsala.
Service: Lyssnaängsbadet, Sunnerstabadet, Sunnerstaåsens friluftsområde med grill- och rastplats, Lunsentorpet med övernattningsstuga, vindskydd och tältmöjligheter, Fläktanstugan med eldstad och bänkar.
Vatten: handpump vid Lunsentorpet, tillgänglig året om.
Underlag: lättvandrad stig längs med Mälaren, ojämn skogsstig genom Lunsen, lite asfalt.
Naturtyp: blandskog med kärr och hällar i Lunsen

Ut ur staden, in i den djupa Lunsenskogen. Upplandsledens etapp 1 är populär. Vandringen går längs stigar och spänger och passerar oaserna Lunsentorpet och Fläktanstugan. Vid Lunsentorpet finns fina möjligheter att tälta på ängen. Lunsenskogen är småkuperad med hällar och kärr, så vandringen tar sin tid.

Del av Upplandsleden: Sista delen av Etapp 1:0, hela Etapp 1 och första delen av Etapp 2

Kategorier

  • Promenad Promenad

Kontakt

E-postadress

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Upplandsleden på Naturkartan

Upplandsleden på Naturkartan

Öppna detta i appen