Upplevelsestråket - Sanda ängar - 1,1 km

Med Upplevelsestråket kommer du nära naturen och upplevelserna i kommunen på ett enkelt sätt. Stråket sträcker sig utmed de gamla vattenlederna mellan Saltsjön och Mälaren, som användes för transporter redan på vikingatiden.

Stråket är uppdelat i tolv etapper och har en total längd av drygt 40 kilometer.

Vid Sanda Ängar låg en vikingaby 500–1050 e.Kr. Idag byggs småhus i närheten. Här finns även dammar för rening av dagvatten från Frestadalen. En traditionell grusväg tar dig mellan skogsbrynet och den inhägnade betesmarken.

Upplevelsestråket är ett samarbetsprojekt mellan Upplands Väsby kommun, föreningslivet och markägarna.

I kartguiden hittar du information om Upplevelsestråkets etapper och sevärdheter.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 1.1 km
Kommunikationer:

Sanda Ängar når du med buss från Upplands Väsby station, avstigning vid Bollstanässkolan. Alternativt tar du buss till Sandavägen och går under viadukten söderut mot Norrviken.

Hitta hit:

Sanda Ängar når du med buss från Upplands Väsby station, avstigning vid Bollstanässkolan. Alternativt tar du buss till Sandavägen och går under viadukten söderut mot Norrviken.

Kontakta oss

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

  • Allemansrätten för ett hållbart nyttjande av naturen

    31 okt

    Har du koll på Allemansrätten? Öppna den bifogade pdf-filen för att komma till frågorna om Allemansrätten och skanna QR-koderna för att se en film som ger svar på frågan. Ett perfekt utbildningsmaterial som lärare och andra pedagoger kan använda för att skapa lärande om vilka rättigheter och skyldigheter man har i naturen. Frågorna kan också sättas upp som information vid idrotts- och fritidsanläggningar.