Avverkningsområdet utvecklas till blommande gräsmark och blandskog

Bilder

  • Samarbetspartners inom projektet Hela Sverige Blommar. Design: Hushållningssällskapet
    Samarbetspartners inom projektet Hela Sverige Blommar. Design: Hushållningssällskapet
  • Bild på hur den blommande gräsmarken kan komma att se ut.
    Bild på hur den blommande gräsmarken kan komma att se ut.
    Foto: Petter Haldén

Nu påbörjar vi utvecklingen av naturen i och utanför avverkningsområdet i Runby!

Delen utmed Runbyspåret kommer att återställas till åkermark med blommande växlighet. Delen mot kraftledningsgatan kommer att utvecklas till en blandskog. Skogar med en blandning av barr och lövträd är mer motståndskraftiga mot olika typer av störningar som till exempel torka, vind, brand och angrepp från skadeinsekter.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Arbetet kommer att pågå mellan april - december.

Följ naturvardiupplandsvasby på instagram för att se bilder från projektet.

Kontakt

Adress

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

E-postadress

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen