Discgolfbanan i Smedby har flyttats

Bilder

  • En satellitbild över Smedbyskogen med ett grönt fält och ett rött fält.
    Den gröna markeringen på kartan anger var discgolfbanan kommer att ligga efter flytten.

Den befintliga 9-hålsbanan i Smedby har flyttats med anledning av att nya fornfynd har hittats i området.

Discgolfbanan i Smedby är mycket populär och har dagligen besök av spelare. Det stora antalet spelare har dock inneburit en risk för att fornlämningar ska påverkas och förstöras.

Banan planerades och anlades utifrån då kända fornlämningar, men efter en ny inventering under hösten 2020 har det visat sig att det finns fler fornlämningar än vad som tidigare var känt.

Inte störa verksamheter och intressen

Smedbygården har föreslagit ett nytt område i Smedbyskogen. Det finns fornlämningar även i det nya området men placeringen av samtliga hål har stämts av och godkänts av en extern arkeolog och skogsbrukare.

Planering av banan och hålens placeringar har även skett i samråd med kommunens naturvårdare och miljöprojektledare samt Gunnes gård och kommunantikvarien så att den inte ska störa andra verksamheter eller intressen.

Flytten av banan pågick under vintern och slutfördes i mars 2021.

Den nya placeringen är parallell med Smedbyvägen med start ungefär vid Marabou-busshållplatsen och sträcker sig upp till i höjd med Väsby Parkourbana.

Kontakt

Adress

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

E-postadress

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen