Biologiska mångfaldens dag

Denna evenemang är från det förflutna

Senaste tillfället var den 22 maj 2021 kl 09:00.

Bilder

Den 22 maj varje år infaller Biologiska mångfaldens dag som utsetts av FN och firas av flera länder världen över. Syftet med den biologiska mångfaldens dag är att uppmärksamma hur viktig artrikedomen är för planeten och för oss.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län uppmärksammar dagen genom att arrangera en rad olika aktiviteter, vilka du kan läsa mer om i bifogat informationsblad.

Kontakt

Adress

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

E-postadress

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen