Vill du delta i en undersökning och ge din syn av hur du upplever kommunens natur och grönområden?

Bilder

Visste du att Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) just nu undersöker hur människor uppfattar och använder natur och grönområden i och runt städer i Sverige?

Nu har du möjlighet att delta i denna undersökning och ge din syn av hur du upplever kommunens natur- och grönområden. Du kan självklart delta även om du bor i en annan kommun än Upplands Väsby.

Dina synpunkter på hur du uppfattar och använder natur och grönområden i och runt Väsby är viktiga i vårt arbete med att bevara och utveckla kommunens natur och rekreationsvärden.

Vi blir därför mycket tacksamma om du tar dig tid att delta i SLUs undersökning. Den tar cirka 10-15 minuter att genomföra.

Klicka på länken här nedan för att komma till enkäten.

Kontakt

Adress

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

E-postadress

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen