VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM SKA VISTAS I NATUREN I VÄSTMANLAND

Bilder

VI VILL UPPMÄRKSAMMA DIG som tänkt bege dig ut i naturen i Västmanland att först läsa på Jordbruksverkets hemsida. Detta då ett stort område är belagt med restriktioner för att minska risken för spridning av svinpesten. Verksamheter och näringar berörs och vi håller oss uppdaterade kring utvecklingen. Mer information om t ex tillåtna och icke tillåtna aktiviteter och vilket område som berörs hittar du här: https://jordbruksverket.se/.../aktuell.../afrikansk-svinpest

Länkar

Kontakt

E-postadress

turism@regionvastmanland.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen